Klauzula obowiązku informacyjnego - RODO

Działamy zgodnie z obowiązującymi prawami,

zobacz do czego wykorzystujemy Twoje dane

Powrót do strony głównej

Administratorem danych osobowych jest firma FurmanMal

 

Dane kontaktowe:
• adres: Klecie 116, 39-230 Brzostek
• e-mail: pawel.furman1988@interia.eu
• telefon: +48 502 957 228

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi.


Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji ww.
celu lub obsługi gwarancyjnej wykonanych usług.


Odbiorcy danych
Dane osobowe użytkownika przekazywane są firmom, z którymi współpracujemy w zakresie działalności, podmiotom doręczającym korespondencję oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.

 

Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych


Użytkownik ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,


Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie powyżej).

 

Pamiętaj też, że masz:
Prawo wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie
będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

PAWEL.FURMAN1988@INTERIA.EU

tel. +48 502 957 228

Cofyright © FurmanMal - Malowanie Dachów 2019

Realizacja: desigmo.com.pl